STRONA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
   
 
  Strona główna
 

 
 „Mieć szansę i osiągnąć sukces” 
 

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PRIORYTET IX DZIAŁANIE 9.1

 

PODDZIAŁANIE 9.1.2
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC
W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH


   
Okres realizacji projektu: 
          od 1 sierpnia 2009r. do 31 sierpnia 2011r.
 
"MIEĆ SZANSĘ I OSIĄGNĄĆ SUKCES"
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
BENEFICJENT PROJEKTU
 
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
REALIZATOR PROJEKTU
 
II Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Sieradzu
KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Wioletta Łajs- Błaszczyk
ASYSTENT PROJEKTU
 
Aleksandra Mielczarek - Hofman
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja