STRONA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
   
 
  Koła zainteresowań
Koła zainteresowań przewidziane są dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę przedmiotową i nabyć nowych umiejętności. Realizowane są formy zajęć, które przewidują rozwój osobowości uczniów zdolnych, ale i takie, które zaspakajają potrzeby mniej zdolnych. Proponowane zajęcia obejmują zarówno ćwiczenia, warsztaty, jak i spotkania z profesjonalistami, pracownikami naukowymi i artystami. W ramach kół zainteresowań można wziąć udział w wycieczkach, wizytach studyjnych, wykładach na uczelniach i warsztatach w profesjonalnych studiach radiowych i telewizyjnych.
 

Nasze koła zainteresowań:

matematyczne,
historyczne,
informatyczne,
dziennikarskie,
filmowe,
literackie,
artystyczno – teatralne,
malarskie,
fotograficzne,
taneczne,
wokalno – instrumentalne,
przyrodniczo – krajoznawcze.

4 i 5 grudnia 2010 roku
uczniowie z grup teatralnych, działających w naszej szkole w ramach projektu unijnego „Mieć szansę i osiągnąć sukces” uczestniczyli w warsztatach w Teatrze Nowym w Łodzi. Zajęcia prowadziło 3 aktorów w następujących blokach: artykulacja głosu, ćwiczenia impostacyjne i oddechowe, ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej, współdziałania w grupie, reakcji na partnera scenicznego, a także ćwiczenia plastyki ruchu, improwizacje ruchowe indywidualne, w parach oraz zbiorowe. Najlepiej jednak uczestnicy warsztatów zapamiętali improwizowane etiudy, których celem było wyzwolenie określonych emocji, czytelnych i autentycznych. (Jak się okazało, gdy w grę wchodzi konflikt interesów, niełatwo jest uzyskać odpowiedź na proste, zdawałoby się pytanie: „która godzina”, a rozpaczliwe próby wykonania zadania mogą doprowadzić do rękoczynów lub w najlepszym wypadku do rozstroju nerwowego osoby pytającej. Efekt – prawda sceniczna). Prowadząca ostatni blok zajęć aktorka, a zarazem instruktorka teatralna nieustannie zwracała uwagę na prawdę przekazu, jasność intencji, czystość emocji. Dobrze postawione zadanie aktorskie z jednej strony, a z drugiej świadomy wykonawca, wyposażony w odpowiedni warsztat – to sposób na rzetelnie wykonaną scenę, która dla widza będzie wiarygodna     i poruszająca. Teatr – jak zauważył prowadzący sobotnie warsztaty aktor, cytując za Konstantym Stanisławskim - wymaga pokory: „Kochać siebie w sztuce, a nie sztukę w sobie”.
 
 
 
________________________________________________
23 lutego 2011 koło malarskie uczestniczyło w wycieczce do Łodzi. Po pracowitym tygodniu, gdy „młodzi malarze” przygotowywali scenografię do konkursu pod hasłem „Polonez maturzystów”, tym razem mogli oni zobaczyć wyjątkowe wnętrza Pałacu Herbsta, gdzie sztuka spotkała się z codziennym życiem. Wszyscy byli pod wrażeniem historii tego miejsca.
 ________________________________________

Koło fotograficzne ma za sobą warsztaty w plenerze, które odbyły się 26 – 27 maja 2011 w Załęczu Wielkim. Wraz z opiekunem koła pracowali, fotografując przyrodę przy zmiennym świetle, doskonalili profesjonalne ujęcia, ćwicząc różne techniki. Pobyt w Załęczu był niezwykle udany, o czym przekonamy się wkrótce, podziwiając wystawę poplenerową, zaplanowaną w najbliższym czasie. Poprzednie osiągnięcia  w dziedzinie fotografii artystycznej spotkały się z uznaniem zwiedzających wystawę.
_______________________________________

Koło malarskie oprócz wystaw prac uczestników projektu może poszczycić się również osiągnięciami w ogólnopolskich konkursach. Młodzi malarze wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioł 2010/2011”. Laureatką nagrody została Draupadi Oleksik, wyróżnienie otrzymał Mateusz Kiełczyński. Młodzież pracuje w ramach koła malarskiego pod kierunkiem pani Zdzisławy Budki.

Uczestnicy koła malarskiego wzięli udział w plenerze malarskim, który odbył się w Łodzi w pod hasłem „Stary cmentarz”. Zajęcia poprowadziła pani Magdalena Moskwa. Przybliżyła historię łódzkiej nekropolii, wskazała uczestnikom najważniejsze cechy architektury cmentarza, po czym młodzi twórcy pracowali, tworząc własne interpretacje plenerowe. Uczestnicy wyjazdu stwierdzili, że był to niezapomniany dzień.

"MIEĆ SZANSĘ I OSIĄGNĄĆ SUKCES"
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
BENEFICJENT PROJEKTU
 
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
REALIZATOR PROJEKTU
 
II Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Sieradzu
KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Wioletta Łajs- Błaszczyk
ASYSTENT PROJEKTU
 
Aleksandra Mielczarek - Hofman
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja