STRONA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
   
 
  Fakultety
Zajęcia fakultatywne dla uczniów klas trzecich umożliwiają przyszłym maturzystom powtórzyć wiadomości, wyćwiczyć umiejętności niezbędne do osiągnięcia zadowalających wyników na egzaminie maturalnym, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, uzupełnić braki  z wcześniejszych etapów kształcenia. Przewidziane są czterogodzinne bloki zajęć, realizowane dwa razy w miesiącu z następujących przedmiotów: z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, wos-u, języków obcych.
 
"MIEĆ SZANSĘ I OSIĄGNĄĆ SUKCES"
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
BENEFICJENT PROJEKTU
 
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
REALIZATOR PROJEKTU
 
II Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Sieradzu
KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Wioletta Łajs- Błaszczyk
ASYSTENT PROJEKTU
 
Aleksandra Mielczarek - Hofman
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja