STRONA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
   
 
  Opis projektu
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego   im. S. Żeromskiego  w Sieradzu, pomoc  w radzeniu sobie z trudnościami    w nauce, poszerzenie zainteresowań oraz doskonalenie kompetencji kluczowych.
 
W ramach realizacji projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 
w formie: 
Økół zainteresowań,
Øzajęć wyrównawczych,
Øfakultetów,
Økursów językowych,
Øzajęć specjalistycznych. 


Dla uatrakcyjnienia niektórych zajęć organizowane są wyjazdy studyjne do:
 
 

Ø TV Polsat w Warszawie,
Ø Muzeum Sztuki w Łodzi,
Ø PWSFiTV w Łodzi,
Ø teatrów w Łodzi,
Ø Muzeum Powstania Warszawskiego.

Planowane są również zajęcia z pracownikami naukowymi na łódzkich uczelniach wyższych.
___________________________________________
Dla uatrakcyjnienia niektórych zajęć zorganizowane będą wyjazdy studyjne do:  
TV Polsat w Warszawie,
Muzeum Sztuki w Łodzi,
PWSFTviT w Łodzi,
Teatrów w Łodzi,
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Planowane są również zajęcia z pracownikami naukowymi na łódzkich uczelniach wyższych.

Inne ciekawe działania realizowane w trakcie trwania projektu:
  • konkurs literacki i taneczny dla szkół ponadgimnazjalnych pow. sieradzkiego,
  • wystawy plastyczne i fotograficzne,
  • plenery malarskie i fotograficzne.

"MIEĆ SZANSĘ I OSIĄGNĄĆ SUKCES"
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
BENEFICJENT PROJEKTU
 
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
REALIZATOR PROJEKTU
 
II Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Sieradzu
KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Wioletta Łajs- Błaszczyk
ASYSTENT PROJEKTU
 
Aleksandra Mielczarek - Hofman
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja