STRONA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
   
 
  Kursy językowe
 Kursy językowe są realizowane w niewielkich grupach, co pozwala zainteresowanym uczniom nabyć umiejętności posługiwania się językiem obcym. Ilość przewidzianych godzin jest wystarczająca, by przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Realizowane zajęcia przewidują kształcenie różnych kompetencji językowych w oparciu o bogatą bazę dydaktyczną.
 Kursy językowe prowadzone są z: 
- języka niemieckiego,
- języka angielskiego,
- języka francuskiego.
 

 
"MIEĆ SZANSĘ I OSIĄGNĄĆ SUKCES"
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
BENEFICJENT PROJEKTU
 
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
REALIZATOR PROJEKTU
 
II Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Sieradzu
KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Wioletta Łajs- Błaszczyk
ASYSTENT PROJEKTU
 
Aleksandra Mielczarek - Hofman
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja